Generalforsamling 2017

Generalforsamling

tirsdag den 28. marts 2o17 kl. 19:oo

Kræftens bekæmpelse Tønder lokalafdeling

Sted : Medborgerhuset Østergade 63 627o Tønder

Program:

 

19.oo velkomst.

Ordinær generalforsamling. Kun medlemmer har stemmeret. Automatisk medlem af lokalforeningen hvis man er medlem af kræftens bekæmpelse. ALLE ER VELKOMMEN

 

Dagsorden iflg. vedtægterne.

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om årets aktiviteter.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4. Bestyrelsens planer for det kommende år.?

5. Valg til bestyrelsen herunder suppleanter.

6. Valg af Revisor

7. Indkomne forslag

8. evt.

 

Cirka klokken 19:45 - Kaffe.

 

Områdekonsulent Morten Bruun Petersen vil komme med et lille oplæg om forebyggelse og nogle af Kræftens bekæmpelses politiske fokusområder i 2o17.

 

Tidligere brugsuddeler for Kvickly i Tønder Verner Madsen fortæller om “Sonne og Ulrich”

 

 

Sidste år var det 15o år siden Danmarks første brugsforening blev startet i Thisted af præsten Hans Christian Sonne. To år forinden havde Sonne været sognepræst i Møgeltønder men blev fordrevet på grund af krigen 1864. Samtidig med at Sonne var præst i Møgeltønder havde en anden bemærkelsesværdig mand sit virke i Tønder, Stadsfysikus F. F. Ulrich. indlægget er lidt af historien om de to meget markante mænd.

 

 

Hesteassisteret terapi, coaching og leg i Tønder Kommune Starter igen i april og maj måned 2o17 for børn der har haft kræft tæt inde på livet. Det kunne enten være i form af selv at være ramt, have været ramt, eller på anden vis have haft kræft tæt inde på livet. Det kunne være mor, far eller søskende.

Som noget nyt starter vi også op med et hold for voksne der har eller har haft kræft.

Kunne du godt tænke dig at være med? Du behøver hverken at kunne ride, eller at have haft med heste at gøre før. Vi ønsker at hjælpe dig, som ønsker at få lettet følelsen i maven. Det gør vi ved at lege med hestene og ikke mindst møde andre. Vi lover dig det bliver anderledes og noget du vil huske længe.

Det bliver sjovt, alvorligt og med gang i den - Forløbet er et tilbud til unge mellem 5-1o år og 11-15 år. – og alle voksne. Forløbet er gratis, og foregår i alt 6-8 timer over tre lørdage 2 lektioner pr gang. - Det foregår under trygge rammer på Ellum Rideklub, med uddannet hesteterapeutisk personale og rolige heste som er vant til leg og børn.

Kontakt Hanne Thomsen Kræftens bekæmpelse Tønder for information og tilmelding – ennahth@mail.dk mobil.: 3o22 17o5

For mere information se på www.hestekraften.dk

Eller ring/SMS for tilmelding til Mai-Brit Holm på 22 54 1o 22

 

 

Diabetesforeningen, Kræftens bekæmpelse og Sind har planlagt en tur

“Ud i naturen – en snæbeltur” med Tønder Kommunes naturvejleder Hans Tonnesen, lørdag den 22. april 2o17 fra kl. 13:oo til 15:oo med efterfølgende kaffe.

Mødested :Bachmanns Vandmølle i Tønder.

Deltagegebyr: 3o,oo kr.

 

Guidet tur i Højer den.1o juni kl. 14.oo. sammen med Diabetesforeningen og Sind. Se det nyrenoverede vandtårn hvor der fra toppen er en fantastisk udsigt over hele landskabet, derefter kører vi til Højer sluse. Der vil være kaffe og kage.

Mødested : P pladsen ved Højer brugsforening.

Tilmelding: Ninne Krüger. Mail.: ninnekruger@gmail.com

Mobil. : 26125894

Pris : gratis